BR-Administratie

muntgeld

Investeringsaftrek 2016

Voor ondernemers gelden diverse "ondernemersfaciliteiten". Dit zijn extra voordelen wanneer u kwalificeerd als ondernemer voor de belastingdienst. Een van die ondernemersfaciliteiten is de investeringsaftrek. Hierin kent de belastingdienst weer 3 verschillende regelingen. De meest gebruikte regeling is de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Daarnaast is er ook nog de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek. Voor deze laatste twee gelden bijzondere regels.

Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek gelden een paar belangrijke regels. Uw investering moet minimaal 450 exclusief btw per investering bedragen. U komt in aanmering voor deze investeringsaftrek wanneer u binnen 1 boekjaar (meestal kalenderjaar) minimaal voor 2.301 investeerd en maximaal voor 311.242. U moet tevens binnen datzelfde kalenderjaar het geinvesteerde in gebruik nemen. Wanneer uw totale investering in 2016 tussen de 2.301 en 56.024 blijft heeft u recht op een investeringsaftrek van 28% met een maximum van 15.687. Tussen de 56.025 en de 103.748 heeft u ook een investeringsaftrek van 15.687. Van 103.749 tot 311.242 loopt dit bedrag af naar 0. Wanneer u al een investering al heeft gedaan dit jaar en/of nog wil investeren is het wellicht verstandig rekening te houden met de mogelijkheden voor de investeringsaftrek. U kunt dan eventuele besluiten andere investeringen te vervroegen of uit te stellen naar een later jaar.

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl