BR-Administratie

Persoonlijke aandacht voor U en Uw onderneming!

Waarom BR Administratie voor u

BR Administratie biedt u kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Daarnaast is er sprake van regelmatig en ook persoonlijk contact tussen u en BR Administratie. Ik zorg ervoor dat u zich bezig kunt houden met uw onderneming. Ik geef u inzicht in de voortgang van uw onderneming. Daarnaast help ik u zo min mogelijk belasting te betalen, want dat betaalt niemand graag.

Tip van de maand

muntgeld

De drempel bij bezwaar tegen uw WOZ-beschikking is vervallen! Maak nu bezwaar!

De Hoge Raad heeft op 22 oktober 2010 geoordeeld dat de drempel om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking in strijd is met het Europese recht en daarom niet mag worden toegepast.

Wat betekend dit nu precies?

Vanaf nu mag u bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking ook al gaat dit om bijvoorbeeld 3.000. Voorheen kon men alleen bezwaar maken wanneer de waarde van de WOZ-beschikking meer afweek dan een bepaald vaststaand percentage. Dit kon betekenen afhankelijk van de waarde van uw woning u geen bezwaar kon maken voor bijvoorbeeld een bedrag van 10.000. Door de uitspraak van de Hoge Raad is deze drempel komen te vervallen en kunt u nu gewoon weer bezwaar maken.

Is bezwaar maken wel de moeite waard?

Nu zult u denken, waarom al die moeite voor misschien een paar euro onroerend goed belasting per jaar. Helaas wordt de WOZ-waarde voor vele belastingheffingen gebruikt. Naast de gemeentelijke heffingen, die de meeste wel kennen is de WOZ-waarde eveneens van belang voor de aangifte inkomstenbelasting voor huiseigenaren. Zowel in box 1, de eigen woning, als in box 3 wordt belasting geheven over de WOZ-waarde. In box 1 wordt de huurwaardeforfait berekend en in box 3 betaalt u 1,2% over uw vermogen. Wanneer uw box3-woning voor de WOZ 20.000 te hoog is gewaardeerd, betekent dit 240 box 3 inkomstenbelasting te veel betalen per jaar. Wellicht vindt u dit nog steeds niet de moeite waard. Maar wat dacht u van de Successie en Schenkingswet. Ook deze wet belast nu aan de hand van de WOZ-beschikking. Een te hoge waarde kan u nu duur komen te staan. Natuurlijk is hierbij van belang wie er erft en hoe hoog de nalatenschap bedraagt, maar dezelfde 20.000 gaat u aan Successierecht minimaal 2.000 kosten en maximaal 8.000. Voorheen werd in de Successie en Schenking Wet belast naar de verkoopwaarde. Moeten de erfgenamen de woning snel met veel verlies verkopen om de aanslag successiewet te kunnen betalen, wordt nu toch tegen de hoge WOZ-waarde belast, waar voorheen de opbrengst werd belast. U begrijpt hoe groter het verschil in de WOZ-waarde en de werkelijke waarde hoe meer belasting u hierover te veel betaalt.

Conclusie: Wanneer we alle belastingheffingen naast elkaar zetten kan een te hoge WOZ-waarde u toch veel belastinggeld kosten. Mijn advies is dan ook als volgt. Bent u ervan overtuigd dat u uw woning nooit verkocht krijgt voor de waarde die nu op de WOZ-beschikking staat, maak dan bezwaar binnen 6 weken, zelfs al kunt u het nog niet onderbouwen. In uw bezwaar kunt u dan aangeven dat de onderbouwing nog zal volgen. Uiteraard wil ik u ook graag hiermee helpen.

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl